Podium voor ondersteuningscoördinatoren

Deze pagina bevat informatie die gedeeld wordt tijdens de podia.

De podia zijn gepland op:

  • Dinsdag 8 maart, van 15.00 – 16.30 uur, online of op locatie
  • Maandag 30 mei, van 15.00 – 16.30 uur, online of op locatie

Praktijkkaart duurzaam investeren in welbevinden

Deze praktijkkaart is opgesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, om scholen te helpen bij het werken aan welbevinden in tijden van en na corona. In deze kaart is uitgewerkt hoe scholen (met hun partners) op de lange termijn en op een duurzame manier kunnen werken aan welbevinden in een schoolbrede aanpak. 
Regio Noord-Kennemerland wordt als goed voorbeeld genoemd!

Waar gaat het swv zich op richten?

  • Veerkrachtpact
  • Taskforce inclusief dekkend netwerk
  • Ondersteuningsplan 2023-2026